NEDERLANDS ENGLISH

WARP & WOOF

EEN ARCHITECTENBUREAU

Geïntegreerd ontwerp

Alle facetten van het ontwerp verweven tot één geïntegreerd geheel

HET BUREAUWarp & Woof combineert architectuur, stedenbouw en landschap tot één allesomvattende ontwerppraktijk. We streven ernaar om elk ontwerp wezenlijk te integreren in haar omgeving, opdat het een eenheid vormt met het bestaande stedelijke of landschappelijke decor. Deze visie voeren wij door op alle schaalniveaus: het creatieve concept, de detaillering, het materiaal, de duurzame oplossingen en de ruimtelijke kwaliteiten zijn allen integraal onderdeel van onze projecten. Zodoende staan wij voor mooie ruimtelijke ontwerpen die een waardige toevoeging zijn aan hun locatie.

DE NAAMDe naam van ons bureau betekent 'Schering & Inslag'. Dit verwijst naar het weefproces, waarbij de inslag door de scheringen wordt verweven. Wij gebruiken dit proces als een metafoor voor onze architectonische aanpak; gedurende ons ontwerpproces verweven wij alle bestaande randvoorwaarden tot een nieuw bindend geheel. Zodoende ontwerpen wij nooit alleenstaande objecten, maar juist gebouwen die diep zijn vervlochten in hun bestaande omgeving.

warp woof architectuur concept schets

GESELECTEERDE ONTWERPEN

Onze visie en expertise worden het best uitgedragen door ons werk

warp woof architectuur canyon meadows renovatie render

CANYON MEADOWS

"Renovatie van scholen voor een betere leeromgeving."

warp woof architectuur villa in almen met groen dak

HUIS IN ALMEN

"Villa met een moderne interpretatie van lokale tradities."

warp woof architectuur renovatie van cafe laros

JERUZALEM 23

"Waardige restauratie van een Rijksmonument."

warp woof architectuur paviljoen black box groene wanden begroeide gevels

BLACK BOX

"Begroeide gevels op een prijswinnend paviljoen"

Bekijk alle uitgelichte projecten

WERK IN UITVOERING

Het laatste nieuws over lopende projecten

spuiforum architectuur debat

Spuiforum

Den Haag

Wij zijn uitgenodigd om onze expertise te delen met de partijen betrokken bij de ontwikkeling van het Spuiforum; een ontwikkeling die tot op heden niet bepaald vlekkeloos verloopt. Dit alles begint met een artikel in 'Den Haag Centraal'. Vervolgens zullen we een analyse van en een voorstel voor het gebied aanleveren, welke zijn gestoeld op zes maanden van historisch onderzoek.

architectuur rijswijk duurzame renovatie

De bouw is begonnen

Rijswijk

De eerste stappen zijn genomen om een 19e eeuwse villa in Rijswijk duurzaam te verbouwen. Voor nu betekent dit vooral nog de afbraak van het oude interieur, maar dit zal spoedig herrijzen met volledige aanpassing en isolering van wanden en vloeren. Vervolgens zullen de constructie van geïntegreerde meubelstukken en een nieuw bijgebouw van start gaan - alle ontworpen door Warp & Woof.

duurzame architectuur groen dak

dakbegroeiing

Almen

Het hoogste punt is bereikt, en de buitengevels zijn zo goed als af. Hoogste tijd om de planten aan te leveren en te beginnen met het beplanten van het dak. Het is geen geheim dat wij enige specialisatie genieten in groene wanden en daken, maar dit ontwerp gaat ons zeer aan het hart. Wanneer het dak af is zal de inheemse kenmerken van de begroeiing het gebouw werkelijk in het landschap verankeren.

architecture amsterdam interior renovation

bijzonder interieur

Amsterdam

De ontwerpen zijn gereed, en overeenkomsten zijn bereikt met een van onze geaffilieerde aannemers. De bouw zal voor het einde van de maand beginnen, en we kunnen niet wachten totdat we het in opgeleverde staat kunnen aanschouwen. Een ding is zeker, met de strakke detaillering en enige onconventionele verassingen achter verborgen doorgangen wordt dit zonder twijfel een uniek interieur.